Zajęcia Crossfit Intermediate prowadzą:

Rafał Zomkowski
Mateusz Kwiatkowski
Martyna Kurek
Mateusz Maruszczak
Barbara Fedorowicz

Grupa ta ma na celu doskonalenie wcześniej poznanych elementów CrF (poznanych w grupie Beginners) oraz kontynuację rozwoju sprawności fizycznej. Nauczane są nowe elementy techniczne o wyższym stopniu skomplikowania.

Biorąc udział w progranie Intermediate poprawisz wyniki siłowe w ćwiczeniach ze sztangą oraz poznasz trudniejsze wariacje ćwiczeń:

 • Squat, Front Squat, Overhead Squat
 • Press
 • Deadlift
 • Push Press

Elementy dwubojowe i ich wariacje:

 • Clean and Jerk
 • Snatch

Elementy gimnastyczne:

 • Pistols
 • Chest to bar
 • Handstand walk
 • Dips
 • Muscle up

Standardy ćwiczeń oraz kolejne „stopnie” opisane są w zakładce opisującej tzw. Gwiazdki, które pozwalają trenerom na ocenę czy podopieczni są gotowi na przejście z grupy Beginners do grupy Intermediate.