Zajęcia CrossFit Begginers prowadzą:

Rafał Zomkowski
Mateusz Kwiatkowski
Martyna Kurek
Mateusz Maruszczak
Jan Gierczyk
Barbara Fedorowicz

Grupa ta ma na celu nauczanie podstawowych elementów CrF ( opisanych poniżej ) oraz rozwój podstawowych zdolności motorycznych ciała takich jak : siła, wytrzymałość, gibkość, wytrzymałość siłowa, moc ( szeroko rozumiana sprawność) Treningi osób w tej grupie nie są wcale łatwiejsze, jednak założenie zajęć zakłada naukę lub doskonalenie elementów wypisanych poniżej.

Biorąc udział w programie Beginners nauczysz się elementów siłowych podstawowych ze sztangą oraz ich wariacji:

 

 • Squat, Front Squat
 • Press
 • Deadlift
 • Push press

 

Elementów dwuboju:

 

 • Power Clean and Jerk
 • Power Snatch

 

Elementów siłowych i nie tylko, z kettlebell:

 

 • TGU
 • Goblet Squat
 • Swing

 

Elementów gimnastycznych:

 

 • Push up
 • Air squat
 • Burpee
 • Handstand
 • Handstand push up
 • Pull up/ Chin up
 • Toes to Bar
 • Double unders

 

Grupa ta ma na celu nauczanie podstawowych elementów CrF